░▒▓█ 𝞖𝞛𝞔𝞠𝞘𝞓𝞐 █▓▒░

𝞟𝞐𝞠𝞞𝞤𝞢𝞘𝞐𝞢𝞖 𝞣𝞞𝞤 𝞟𝞠𝞞𝞒𝞠𝞐𝞛𝞛𝞐𝞣𝞞𝞢 𝗗𝗔𝗬 𝟭 𝗜𝗡 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 𝗘𝗥𝗔𝗦𝗠𝗨𝗦 +.

Μεθοδολογία βασισμένη σε βιωματικά παιδαγωγικά εργαστήρια προσανατολισμένα στην υποδοχή μεταναστών και προσφύγων στον τόπο υποδοχής.
Εμπειρίες και καλές πρακτικές που συλλέχθηκαν στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και την Ελλάδα. https://dayoneproject.eu/
💫Διοργανωτής: Συν-κοινώ Κοιν.Σ.Επ. https://synkoino-coop.gr/
Εκδήλωση:
📅𝟮𝟱 𝝖𝝥𝝦𝝞𝝠𝝞𝝤𝝪
⌚5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.
🏫𝚺𝛕𝛐 𝟔𝛐 𝚷𝛆𝛒𝛊𝛗𝛆𝛒𝛆𝛊𝛂𝛋ό 𝚫𝛊𝛂𝛑𝛐𝛌𝛊𝛕𝛊𝛔𝛍𝛊𝛋ό 𝚺𝛘𝛐𝛌𝛆ί𝛐 𝛕𝛐𝛖 𝚬𝛌𝛆𝛖𝛉𝛆𝛒ί𝛐𝛖 𝚱𝛐𝛒𝛅𝛆𝛌𝛊𝛐ύ.★
📍Διεύθυνση: Δαβάκη 18, ΤΚ 563 34 Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 761420
📩Πληροφορίες 69 77 63 56 06 – synkoinocoop@gmail.com
𝝤𝝸 𝞂𝞄𝝻𝝻𝝴𝞃έ𝞆𝝾𝝼𝞃𝝴ς 𝝷𝝰 𝝻𝝿𝝾𝞀𝝾ύ𝝼 𝝼𝝰 𝝺ά𝝱𝝾𝞄𝝼 𝝻έ𝞀𝝾ς
𝞂𝝴 έ𝝼𝝰 𝝰𝝿ό 𝞃𝝰 𝞃𝞀ί𝝰 𝝿𝝰𝝸𝝳𝝰𝝲𝞈𝝲𝝸𝝹ά 𝝴𝞀𝝲𝝰𝞂𝞃ή𝞀𝝸𝝰 𝝿𝝾𝞄 𝝷𝝰 𝝿𝞀𝝰𝝲𝝻𝝰𝞃𝝾𝝿𝝾𝝸𝝶𝝷𝝾ύ𝝼 𝝻𝝴𝞃ά 𝞃𝝶𝝼 𝝿𝝰𝞀𝝾𝞄𝞂ί𝝰𝞂𝝶.
𝚫ή𝛌𝛚𝛔𝛆 𝛕𝛈𝛎 𝛔𝛖𝛍𝛍𝛆𝛕𝛐𝛘ή 𝛔𝛐𝛖 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛂𝛒𝛂𝛋ά𝛕𝛚 𝛗ό𝛒𝛍𝛂:
🎇Θα δοθεί επίσημη βεβαίωση συμμετοχής
🎇Συμμετοχή δωρεάν με κράτηση θέσεων
𝞟𝞠𝞞𝞒𝞠𝞐𝞛𝞛𝞐 𝞖𝞛𝞔𝞠𝞘𝞓𝞐𝞢:
17:00. Υποδοχή των συμμετεχόντων στο 6ο Διαπολιτισμικό σχολείο του Ε. Κορδελιού. Σ. Παπαδόπουλος, διευθυντής του σχολείου
17:15. Παρουσίαση του προγράμματος 1η ημέρα στην Ευρώπη. Juanjo Corrales. Υπεύθυνος του προγράμματος
17:45. Διάλεξη: Θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Της Μάρθας Κατσαρίδου, Επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
18:15. Συμμετοχή στα εργαστήρια.
20:00 Κλείσιμο της ημερίδας
𝚬𝚸𝚪𝚨𝚺𝚻𝚮𝚸𝚰𝚶 𝟏: “ Αντικείμενα και προσωπικές ιστορίες: μια θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση”.
Μάρθα Κατσαρίδου. Επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συνδυάζοντας το θεωρητικό πλαίσιο και τη βιωματική προσέγγιση μορφών και τεχνικών από το πεδίο του Θεάτρου στην Εκπαίδευση, στόχος είναι οι συμμετέχοντες/ουσες να γνωρίσουν εναλλακτικούς τρόπους για την ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου στην τάξη και την προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των μαθητών/ριών τους. Αναλυτικότερα, αξιοποιώντας προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα των συμμετεχόντων/ουσών, που είτε έχουν μια άμεση πολιτισμική αναφορά είτε αφορούν περισσότερο σε προσωπικές ή οικογενειακές αξίες της ταυτότητας του/της κατόχου τους, στόχος είναι τα μέλη της ομάδας να εκφραστούν, να αφηγηθούν και να μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και μέσα από την αλληλεπίδραση, την κριτική τοποθέτηση, τη συλλογική δημιουργία και τον αναστοχασμό, να καταθέσουν σκέψεις και προβληματισμούς που δύνανται να οδηγήσουν σε επαναπροσδιορισμό προηγούμενων απόψεων και σε ενδυνάμωση.

Παράκληση κάθε συμμετέχων/ουσα να έχει μαζί ένα αγαπημένο του/της αντικείμενο που φέρει μια προσωπική ιστορία.

 

𝚬𝚸𝚪𝚨𝚺𝚻𝚮𝚸𝚰𝚶 𝟐:«Θέατρο, Εικόνα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση». Koldo Vio. Θεατροπαιδαγωγός.
Έχοντας ως βάση το Θέατρο Εικόνα του Augusto Boal και συνδυάζοντας ποικίλες τεχνικές όπως ανίχνευση της σκέψης, εσωτερικός μονόλογος, slow motion, στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες/ουσες να μοιραστούν σκέψεις και εμπειρίες, προκειμένου να προσεγγίσουν βιωματικά το προσφυγικό θέμα και τη μετανάστευση. Ξεκινώντας από ακίνητες αλλά δυναμικές εικόνες που δημιουργούν με τα σώματά τους, οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να αποκρυσταλλώσουν σε αυτές όλο το νόημα της δράσης, να καταθέσουν προβληματισμούς σε θέματα που τους απασχολούν και είτε ως ηθοποιοί είτε ως θεατές να εμβαθύνουν στο «πίσω κείμενο». Μέσα από επιλεγμένες καλλιτεχνικές επιλογές όπως θέατρο σκιών και φωτοκόμικ, η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να συνθέσει και να παρουσιάσει τις εικόνες της σε μια συλλογική δημιουργία
𝚬𝚸𝚪𝚨𝚺𝚻𝚮𝚸𝚰𝚶 𝟑:. «ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ».
Pep Beltran. Μουσειολόγος και διαπολιτισμικός κοινωνικός παιδαγωγός (Sovint. Valencia-Ισπανία) & Juanjo Corrales
Όλοι έχουμε δει ντοκιμαντέρ και εκπομπές που περιγράφουν τη ζωή διαφόρων άγριων ζώων και τα οικοσυστήματα που τα υποστηρίζουν. Έχουμε μάθει λεπτομέρειες για τη ζωή κάποιων ζωντανών πλασμάτων που δεν θα έρθουμε ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο.
Τι γνωρίζουμε όμως για τις ιστορίες; Πώς γεννιούνται; Πώς αναπαράγονται; Ποια είναι η τροφή τους; Πού κρύβονται ή βρίσκουν καταφύγιο; Έχουν εξαφανιστεί κάποιες ιστορίες; Γιατί πεθαίνουν; Όλοι μας, όταν μετακινούμαστε, μεταφέρουμε στις αποσκευές μας την προσωπική και συλλογική μας ιστορία που μοιράζεται και ανακυκλώνεται.

Μαζί θα προσπαθήσουμε να βρούμε απαντήσεις σε αυτά και σε πολλά άλλα ερωτήματα. Ένα ταξίδι για να συνθέσουμε “μια οικολογία ιστοριών”. Θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικές του θεάτρου σκιών για να κάνουμε αυτό το ταξίδι.

syn-koino coop ©All rights reserved 2024| Developed by Worldwideweb.gr

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?