ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ SYN-KOINO COOP

Στη βιογραφία του συνεταιρισμού μας έχουμε συγκεντρώσει μεγάλη πρακτική εμπειρία στην οργάνωση και στην καλλιτεχνική διεύθυνση μεγάλων τοπικών και διεθνών εκδηλώσεων.
Έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε έργα προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε οργανισμού ή δομής σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, όπως:

Φεστιβάλ / Εκθέσεις / Ημερίδες / Εγκαίνια / Τοπικές / Γιορτές /Θεατρικές και μουσικές παραγωγές κ.α.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Syn-koino Coop

Η ομάδα μας έχει την ικανότητα να διεξάγει έρευνα στους τομείς της παιδαγωγικής, του πολιτισμού και των εφαρμοσμένων τεχνών, προκειμένου να ερμηνεύσει, μέσω συμμετοχικών και βιωματικών δραστηριοτήτων, δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας ως άνθρωποι στα περιβάλλοντα στα οποία αλληλεπιδρούμε, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.

  • Πολιτιστικές εκδηλώσεις με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε οργανισμού.
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προσανατολισμένα σε επίκαιρα θέματα κοινωνικού και ανθρωπολογικού περιεχομένου (περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, ισότητα των φύλων, ιστορική μνήμη, υπεύθυνη κατανάλωση, πολιτισμός της ειρήνης, ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα, συμμετοχή των πολιτών, ενεργός πολίτης, κ.τ.λ.).
  • Οργάνωση κύκλων κατάρτισης στα θέματα της πολιτιστικής διαχείρισης και των τεχνών που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση, την κοινωνική ανάπτυξη και τη θεραπεία.
ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ syn-koino coop

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού ή περιοχής παρέμβασης, μπορούμε να σχεδιάσουμε στρατηγικές βασισμένες στο πολιτιστικό, ιστορικό, εθνογραφικό ή κοινοτικό περιεχόμενο, οι οποίες μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη τοπικών προφίλ και ταυτοτήτων που δίνουν περιεχόμενο στα συνολικά αναπτυξιακά σχέδια που έχει προβλέψει κάθε περιοχή για την κοινωνικοοικονομική της ανάπτυξη.

  • Σχεδιασμός πολιτιστικών προφίλ στο πλαίσιο τοπικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Έργα ενδυνάμωσης των πολιτιστικών προφίλ, σε τοπικό επίπεδο, σε μικρές και μεσαίες πόλεις.
  • Διεθνοποίηση μέσω της οργάνωσης δικτύων και προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας.
  • Έρευνα, σχεδιασμός και οργάνωση θεματικών έργων, όπως μουσεία, κέντρα ερμηνείας, πολιτιστικά κέντρα, θεματικές διαδρομές κ.τ.λ.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Syn-koino Coop

Τα ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα οποία συμμετέχουμε αποτελούν εργαλείο στη διάθεση των έργων ή των ιδεών που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας.
Η δραστηριότητα αυτή μας επιτρέπει να διευρύνουμε τους ορίζοντες και να ενεργοποιήσουμε διεθνείς σχέσεις δικτύου, με καινοτόμα προφίλ, που θα σηματοδοτήσουν την ανάπτυξη νέων επιπέδων στην ανάπτυξη των προτεινόμενων προγραμμάτων.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
&
ΤΕΧΝΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
&
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

syn-koino coop ©All rights reserved 2024| Developed by Worldwideweb.gr

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?