«Πραγματοποίηση Εργαστηρίων Ευαισθητοποίησης-Εκπαίδευσης-Ενημέρωσης των Μαθητών των Δημοτικών Σχολείων σχετικά με την Πρόληψη  και τη Διαχείριση των Οργανικών Αστικών Απορριμμάτων»,

Σεπτέμβριος 2021-Δεκέμβριος 2022.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο ερμηνείας αστικών οργανικών αποβλήτων της Θέρμης, Πάρκο φράγματος της Θέρμης

Το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος ήταν:

 • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων που συνδυάζονται με τις εκπαιδευτικές εκδρομές σε εγκαταστάσεις συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων.
 • Διεξαγωγή μαθησιακών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και απόκτησης των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη συμμετοχή των μαθητών στη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζονται στον τόπο διαμονής τους.
 • Ανάπτυξη ενημερωτικών εργαλείων, κατάλληλων για την ευαισθητοποίηση και την καθοδήγηση των παιδιών αλλά και της οικογένειας ολόκληρης, ώστε να αξιοποιούν τα σύγχρονα μέσα διάδοσης, όπως το διαδίκτυο και ιδιαιτέρως τα κοινωνικά δίκτυα.

Kατά τη διάρκεια του προγράμματος παρήχθη το ακόλουθο υλικό:

 1. Η εκπόνηση ψηφιακού, εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού, κατάλληλου για δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, με αντικείμενο τα οργανικά απορρίμματα, τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους.
 2. Η πραγματοποίηση εργαστηρίων ευαισθητοποίησης-εκπαίδευσης-ενημέρωσης μαθητών δημοτικών σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία, με θέμα τα οργανικά απορρίμματα και τη διαχείρισή τους (καφέ κάδος), σε σχέση με τα υπόλοιπα ρεύματα διαχείρισης απορριμμάτων που ήδη λειτουργούν (μπλε και πράσινος κάδος).

Στο πλαίσιο του Έργου επιτεύχθηκαν οι παρακάτω ποσοτικοί στόχοι:

 • 200 ώρες εργαστηρίων παραδόθηκαν στη σχολική κοινότητα.
 • 100 σχολικά τμήματα στα όρια της περιοχής ευθύνης του ΦΟΔΣΑ συμμετείχαν.
 • Συμμετοχή 2.300 μαθητών στην εκπαίδευση.
 • Προσέγγιση 2.300 οικογενειών μέσα από το πρόγραμμα και ευαισθητοποίηση αυτών σχετικά με τη διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων.
 • 100 σχολικές μονάδες τουλάχιστον απέκτησαν άμεσα πρόσβαση στο πρωτότυπο ψηφιακό υλικό που παρήχθη και μπορούν να το χρησιμοποιούν.
 • Ψηφιακό πληροφοριακό υλικό που παρήχθη από αυτό το πρόγραμμα

 

Άλλα βίντεο μικρού μήκους για το ΦΟΔΣΑ, παραγωγή Συν-κοινΩ © 2020

Ενότητα: «Μειώνω, Επαναχρησιμοποιώ, Ανακυκλώνω»

syn-koino coop ©All rights reserved 2024| Developed by Worldwideweb.gr

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?