Το DAY ONE IN EUROPE είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ για εκπαιδευτικούς, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία παιδαγωγικών εργαλείων για την καλύτερη υποδοχή των μη φυσικών ομιλητών την πρώτη ημέρα στο σχολείο, εκτιμώντας παράλληλα τη μητρική τους διάλεκτο.

 

Στην τελευταία φάση αυτού του προγράμματος, οργανώσαμε μια δραστηριότητα για τη διάδοση και την ευαισθητοποίηση των επαγγελματικών τομέων που ασχολούνται με το εκπαιδευτικό έργο με μετανάστες και πρόσφυγες.

Η εκπαιδευτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.✅
Στις 23 Απριλίου, επαγγελματίες της εκπαίδευσης και κοινωνικοί φορείς που σχετίζονται με τα ζητήματα της μετανάστευσης και της αναζήτησης ασύλου παραβρέθηκαν στην Ημερίδα και τα Εκπαιδευτικά εργαστήρια του “DAY ONE IN EUROPE”.

 

Η ημερίδα έλαβε μέρος στους χώρους του 6ου διαπολιτισμικού δημοτικού σχολείου του Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη για τη διάδοση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, “DAY ONE IN EUROPE” και φιλοξένησε 45 άτομα.

Η επιλογή του συγκεκριμένου αριθμού σχετίζεται με τη δραστηριότητα των παιδαγωγικών εργαστηρίων που προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες, προκειμένου να μην υπάρχουν περισσότερα από 15 άτομα ανά εργαστήριο.

 


Κατά τη διάρκεια αυτής της ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17:00 και 20:30, υλοποιήθηκαν δύο διαφορετικές δραστηριότητες:

1. Η παρουσίαση των πέντε Box του προγράμματος, που δίνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που διεξάγουν οι άλλοι εταίροι του προγράμματος στους χώρους εργασίας τους.
Μια δεύτερη παρουσίαση, βασισμένη στην κύρια αναφορά της εργασίας που έγινε στην Ελλάδα για το “Play Box”, όπως οι θεωρητικές αρχές των διαφόρων τεχνικών και μορφολογιών του εκπαιδευτικού θεάτρου και η εφαρμογή τους στο θέμα της 1ης ημέρας στην Ευρώπη.

2. Προτάθηκαν τρία εργαστήρια διάρκειας 90 λεπτών το καθένα, με ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων στα οποία κατανέμονται σε ομάδες των 15 ατόμων ανά εργαστήριο.
Σε αυτά τα εργαστήρια, επεξεργάστηκαν τρία διαφορετικά θέματα που αφορούσαν τις μεθοδολογίες και τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου “DAY ONE IN EUROPE”.

α. “Αντικείμενα και προσωπικές ιστορίες, μια θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση”, που αναπτύχθηκε από τη Μάρθα Κατσαρίδου.

β. “Θέατρο Εικόνα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση”, που αναπτύχθηκε από την Koldobika Vio

γ. “Μία Οικολογία Ιστοριών”, που αναπτύχθηκε από τους Juanjo Corrales και Pep Beltran.

Η ελληνική ομάδα του “Day ΟΝΕ in Europe” είναι πολύ ευχαριστημένη με την υποδοχή και τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας.
Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες μας ζήτησαν ήδη να τους βοηθήσουμε να οργανώσουν τα παιδαγωγικά εργαστήρια της “DAY ONE IN EUROPE” στις δομές εργασίας τους.

Εκπαιδευτική/ Οργανωτική Ομάδα της ημερίδας με τον Διευθυντή του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Κορδελιού.

 

syn-koino coop ©All rights reserved 2024| Developed by Worldwideweb.gr

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?